Trang Nhà      Thông Báo      Đọc Kinh     Lời Nguyện     Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH

Phòng Hồng Ân Thiên Chúa trong Paltalk

Giờ Kinh Thứ Nhất
Mỗi Ngày: 7:30AM(Cali; USA)8:30am(Denver:USA)9:30am(Texas:USA), 10:30AM(New York; USA)4:30PM(Paris; Âu Châu), 4:30PM(Đức/Germany),10:30PM(Việt Nam),2:30AM(Melb/Sydney; Úc Châu)

Giờ Kinh Thứ Hai
Mỗi Ngày: 7:00PM(Cali; USA), 8:00am(Denver:USA), 9:00pm(Texas:USA), 10:00PM(New York; USA)4:00AM(Paris; Âu Châu)4:00AM(Đức/Germany)10:00AM(Việt Nam),2:00PM(Melb/Sydney; Úc Châu)

Các Giờ Trên Thế Giới

Hôm Nay:

Các Kinh Thường Đọc

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha năm 2017

Cách Cầu Nguyện Các "Giờ Kinh Phụng Vụ"

Cách Chia Sẻ Lời Chúa của phòng Hồng Ân Thiên Chúa

Ý cầu nguyện chung - Các lễ đặc biệt trong tháng

Tháng 1/2018: Tháng Cầu Cho Sự Hiệp Nhất

Ý Truyền giáo: Cầu cho các tôn giáo thiểu số ở Châu Á. Xin cho các Tín hữu Kitô được thực thi Đức Tin cách tự do hơn trong cuộc sống của họ tại Châu lục này.

Tháng 2/2017: Tháng Cầu Cho Mọi Người Biết Quan Tâm Đến Vũ Trụ Vạn Vật

Ý  chung: Cầu cho chúng ta, biết quan tâm đến vũ trụ vạn vật, và chào mừng những người nghèo là hồng ân nhưng không đã nhận được, để canh tác và gìn giữ cho các thế hệ tương lai.

Ý truyền giáo: Cầu cho tất cả những người đang bị ảnh hưởng, đặc biệt là người nghèo, người tị nạn, và thiệt thòi, có thể thấy được chào đón và thoải mái trong các cộng đồng của chúng tôi.

Tháng 3/2017: Tháng Kính Thánh Cả Giuse.

Ý Chung: Cầu cho các gia đình đang gặp khó khăn, nhận được sự trợ giúp cần thiết và cho các trẻ em được lớn lên trong môi trường lành mạnh và an toàn.
Ý Truyền Giáo: Cầu cho các Kitô hữu đang bị kỳ thị hoặc bị bách hại vì đức tin, được ơn sức mạnh và trung thành với Tin Mừng, nhờ lời cầu nguyện không ngừng của toàn thể Hội Thánh.

LƯU Ý : Các Thứ Sáu trong Mùa Chay Suy Niệm
Chặng Đàng Thánh Giá

 

Tháng 4/2017: Tháng biết làm chứng cho niềm tin và lòng yêu mến vào Đức Giêsu Kitô

Ý chung: Cầu xin ơn cho Giới Trẻ.

Ý truyền giáo: Cầu cho giới trẻ biết quảng đại đáp ứng ơn gọi của họ và nghiêm chỉnh cứu xét tới việc hiến mình cho Thiên Chúa trong thiên chức linh mục hay đời sống thánh hiến tu trì.

Tháng 5/2017: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria

Ý chung: Cầu xin ơn cho Kitô hữu ở Phi Châu.
Ý truyền giáo: Cầu cho các các Kitô hữu ở Phi Châu, theo gương của Chúa Giêsu Nhân Hậu, biết cống hiến chứng từ hòa giải, công lý và hòa bình một cách trung thực.

Tháng 6/2017: Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ý chung: Cầu xin ơn cho các Vị Lãnh Đạo Quốc Gia.
Ý truyền giáo: Cầu cho các vị lãnh đạo quốc gia biết mạnh mẽ dấn thân mình trong việc chấm dứt nạn buôn bán vũ khí là những gì biến rất nhiều người vô tội trở thành nạn nhân của nó.

Tháng 7/2017: Tháng Cầu cho Công Việc Truyền Giáo.

Ý chung: Cầu xin ơn cho các Kitô Hữu xa lìa

Ý truyền giáo: Cầu cho các anh chị em của chúng ta sống xa lạc đức tin, nhờ lời cầu nguyện của chúng ta và chứng từ Phúc Âm của chúng ta, được tái nhận ra sự gần gũi nhân hậu chủa Chúa cùng vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo.

Tháng 8/2017: Tháng Kính Khiết Tâm Mẹ Maria.

Ý chung: Cầu xin ơn cho thành phần Họa Sĩ.
Ý truyền giáo: Cầu cho thành phần họa sĩ trong thời đại chúng ta, nhờ tài khéo của họ, có thể giúp cho mọi người khám phá thấy vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật.

Tháng 9/2017: Tháng Cầu Cho Xã Hội Đặt Trọng Tâm Vào Con Người

Ý chung: Cầu xin ơn cho các Giáo Xứ. 
Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo xứ của chúng ta, được tác động bởi tinh thần truyền giáo, trở thành những nơi truyền đạt đức tin và thể hiện đức ái.

Tháng 10/2017: Tháng Mân Côi

Ý chung: Cầu xin Ơn cho các nhân viên làm việc và người bị thất nghiệp.

Ý truyền giáo: Cầu cho tất cả các nhân viên làm việc được tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của họ, và cho người bị thất nghiệp có được cơ hội đóng góp cho công ích.

Tháng 11/2017: Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn.

Ý chung: Cầu cho Kitô hữu ở Á Châu.
Ý truyền giáo:
Cầu cho các Kitô hữu ở Á Châu, bằng chứng từ Phúc Âm ở lời nói và việc làm, có thể cổ võ việc đối thoại, hòa bình và hiểu biết nhau, nhất là với những tín hữu thuộc các tôn giáo khác.

Tháng 12/2017: Tháng Ngôi Lời Nhập Thể

Ý chung: Cầu xin Ơn cho Người Cao Niên.
Ý truyền giáo: Cầu cho thành phần cao niên, được gia đình và cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ, biết sử dụng cái khôn ngoan và kinh nghiệm của mình mà truyền đạt đức tin và giáo dục các thế hệ mới.

 

61t

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC