Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha 2017

 

Tháng 1:

Ý chung: Cầu xin Ơn Hiệp Nhất Kitô Giáo.

Ý truyền giáo: Cầu cho tất cả mọi Kitô hữu được trung thành với giáo huấn của Chúa, bằng nỗ lực cầu nguyện và bác ái huynh đệ, nhờ đó phục hồi mối hiệp thông của Giáo Hội, cũng như bằng việc hợp tác hầu đối đầu với các thách đố mà nhân loại đang gặp phải.

Tháng 2:

Ý chung: Cầu xin Ơn an ủi cho Người Khốn Khổ.

Ý truyền giáo: Cầu cho tất cả những ai đang bị khốn khổ, nhất là người nghèo, những người tị nạn và những ai sống ở bên lề xã hội được đón nhận và được an ủi trong các cộng đồng của chúng ta.

Tháng 3:

Ý chung: Cầu xin ơn nâng đỡ các Kitô Hữu bị bách hại. 

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô Hữu bị bách hại được nâng đỡ bởi những lời cầu nguyện và giúp đỡ về vật chất của toàn thể Giáo Hội.

Tháng 4:

Ý chung: Cầu xin ơn cho Giới Trẻ.

Ý truyền giáo: Cầu cho giới trẻ biết quảng đại đáp ứng ơn gọi của họ và nghiêm chỉnh cứu xét tới việc hiến mình cho Thiên Chúa trong thiên chức linh mục hay đời sống thánh hiến tu trì.

Tháng 5:

Ý chung: Cầu xin ơn cho Kitô hữu ở Phi Châu.

Ý truyền giáo: Cầu cho các các Kitô hữu ở Phi Châu, theo gương của Chúa Giêsu Nhân Hậu, biết cống hiến chứng từ hòa giải, công lý và hòa bình một cách trung thực.

Tháng 6:

Ý chung: Cầu xin ơn cho các Vị Lãnh Đạo Quốc Gia.

Ý truyền giáo: Cầu cho các vị lãnh đạo quốc gia biết mạnh mẽ dấn thân mình trong việc chấm dứt nạn buôn bán vũ khí là những gì biến rất nhiều người vô tội trở thành nạn nhân của nó.

Tháng 7:

Ý chung: Cầu xin ơn cho các Kitô Hữu xa lìa.

Ý truyền giáo: Cầu cho các anh chị em của chúng ta sống xa lạc đức tin, nhờ lời cầu nguyện của chúng ta và chứng từ Phúc Âm của chúng ta, được tái nhận ra sự gần gũi nhân hậu của Chúa cùng vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo.

Tháng 8:

Ý chung: Cầu xin ơn cho cho thành phần Họa Sĩ.

Ý truyền giáo: Cầu cho thành phần họa sĩ trong thời đại chúng ta, nhờ tài khéo của họ, có thể giúp cho mọi người khám phá thấy vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật.

Tháng 9:

Ý chung: Cầu xin ơn cho các Giáo Xứ.

Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo xứ của chúng ta, được tác động bởi tinh thần truyền giáo, trở thành những nơi truyền đạt đức tin và thể hiện đức ái.

Tháng 10:

Ý chung: Cầu xin Ơn cho các nhân viên làm việc và người bị thất nghiệp.

Ý truyền giáo: Cầu cho tất cả các nhân viên làm việc được tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của họ, và cho người bị thất nghiệp có được cơ hội đóng góp cho công ích.

Tháng 11:

  Ý chung: Cầu xin cho Kitô hữu ở Á Châu.

  Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu ở Á Châu,bằng chứng từ Phúc Âm ở lời nói và việc làm, có thể cổ võ việc đối thoại, hòa bình và hiểu biết nhau, nhất là với những tín hữu thuộc các tôn giáo khác.

Tháng 12:

Ý chung: Cầu xin Ơn cho Người Cao Niên.

  Ý truyền giáo: Cầu cho thành phần cao niên, được gia đình và cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ, biết sử dụng cái khôn ngoan và kinh nghiệm của mình mà truyền đạt đức tin và giáo dục các thế hệ mới.

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC