Trang Nhà      Hương Trầm Tưởng Nhớ    Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

-|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

Cầu Cho Linh Hồn Mới Được Chúa Gọi Về

 

Mở Nhạc Hiệu HATC.

 1. Mở Đầu Bài Thánh Ca Cầu Hồn.
   

 2. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần.
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 3. Lời Nguyện Khai Mạc:
  Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con phó thác linh hồn (
  tên thánh), mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa.  Xin cho linh hồn (tên thánh), mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn (tên thánh) đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen
   

 4. Lưu Ý: Giờ đọc kinh 3 ngày cho người mới qua đời, xin dùng theo thứ tự.  Còn các giờ kinh khác đọc 1 ngày tùy ý chọn 1 trong 3 bài dưới:
  (Giờ Kinh Ngày Thứ Nhất đọc Bài Này)

  Lời Chúa:
  (1 Cor 15:55-57) 
  Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô

  Khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Ðây giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.
  Đó Là Lời Chúa - Tạ Ơn Chúa

  (
  Giờ Kinh Ngày Thứ Hai đọc Bài Này)
  Lời Chúa: (Rom 6:3-9)
  Bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma.

  Anh chị em thân mến: "Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa trong Ðức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giả thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ Người được nữa".

  Đó Là Lời Chúa - Tạ Ơn Chúa

   

  (Giờ Kinh Ngày Thứ Ba đọc Bài Này)
  Lời Chúa: (KH 20:11-21:1)
  Bài trích sách Khải Huyền của thánh GIoan tông đồ.
  Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Ðấng ngự trên đó. Ðất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết.
   Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.
  Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm.
   Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.
  Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.
  Đó Là Lời Chúa - Tạ Ơn Chúa
   

 5. Thánh Vịnh 120 - "Đức Chúa Là Đấng Bảo Vệ Dân"
  Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.

  Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
  ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?
  Ơn phù hộ tôi đến từ Ðức Chúa,
  là Ðấng dựng nên cả đất trời.
  Xin Ðấng gìn giữ bạn
  đừng để bạn lỡ chân trật bước,
  xin Người chớ ngủ quên.
  Ðấng gìn giữ Ít-ra-en,
  lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!
  Chính Chúa là Ðấng canh giữ bạn,
  chính Chúa là Ðấng vẫn chở che,
  Người luôn luôn ở gần kề.
  Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
  đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
  Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
  giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
  Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
  từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
   

 6. Bài Thánh Ca: Trông Cậy Chúa (midi) OR Trông Cậy Chúa (Karafun)
   

 7. Thánh Vịnh 130 - "Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm"
  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng!
  Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài,
  lạy
  Chúa, muôn lạy Chúa,
  xin Ngài nghe tiếng con.
  Dám xin Ngài lắng tai để ý.
  Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
  Ôi lạy
  Chúa , nếu như Ngài chấp tội,
  nào có ai đứng vững được chăng?
  Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
  để chúng con biết kính sợ Ngài.
  Mong đợi
  Chúa , tôi hết lòng mong đợi,
  cậy trông ở lời Người. 
  Hồn tôi trông chờ Chúa,
  hơn lính canh mong đợi hừng đông,
  trông cậy
  Chúa đi, Ít-ra-en hỡi,
  bởi
  Chúa luôn từ ái một niềm,
  ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
  Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
  cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng!
   

 8. Thánh Ca Philip 2:6-11
  Như Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người ban sự sống cho những ai Người muốn.
  Ðức Giêsu Kitô

  vốn dĩ là Thiên Chúa

  mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

  địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

  nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang

  mặc lấy thân nô lệ,

  trở nên giống phàm nhân

  sống như người trần thế.

  Người lại còn hạ mình,

  vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

  chết trên cây thập tự.

  Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

  và tặng ban danh hiệu

  trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

  Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,

  cả trên trời dưới đất

  và trong nơi âm phủ,

  muôn vật phải bái quỳ;

  và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

  "Ðức Giêsu Kitô là Chúa".

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Như Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người ban sự sống cho những ai Người muốn.
   

 9. Kinh Lạy Cha 
   

 10. 12  Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát Phần 1 Bài: Lắng Nghe Tiếng Chúa  Karafun

  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 14. Phúc Âm: Bàn Tiệc Lời Chúa (Chỉ Đọc Phúc Âm)

   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện
  Dâng Lời Nguyện

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Cầu Dâng Lên Mẹ
  Từ Chốn Luyện Hình, Xin Mẹ Thương, Từ Chốn Tối Tăm
   

 20. Kinh Xin Lòng Thương Xót Chúa
  Kinh Xin Lòng Thương Xót Chúa
   

 21. Kinh Vực Sâu
  Kinh Vực Sâu

 22. Lời Nguyện Kết
  Lạy Chúa rất nhân từ, chúng con phó dâng linh hồn (tên thánh) trong tay Chúa. Xin thương tình ban cho tôi tớ Chúa được an nghỉ trong lòng nhân ái của Chúa, và xin Chúa an ủi, nâng đỡ cho những người thân bằng quyến thuộc là những người còn ở lại. Xin cho họ luôn vững lòng cậy trông nơi tình yêu bao la của Chúa. Amen.
   

 23. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 24. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt