Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc

 

.
Mến chào quý vị đến với

Hồng Ân Thiên Chúa Website
 

 

 

 

Ý Cầu Nguyện Tháng 2

Ý chung: Cầu cho chúng ta, biết quan tâm đến vũ trụ vạn vật, và chào mừng những người nghèo là hồng ân nhưng không đã nhận được, để canh tác và gìn giữ cho các thế hệ tương lai.

Ý truyền giáo: Cầu cho tất cả những người đang bị ảnh hưởng, đặc biệt là người nghèo, người tị nạn, và thiệt thòi, có thể thấy được chào đón và thoải mái trong các cộng đồng của chúng tôi.

 

Ý Cầu Nguyện Của
Đức Thánh Cha 201
7

 

 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chú ý: nếu không xem được menu xin nhấn vào "Site Map"